Beställning (Within Sweden only!)
Från och med april 2007 hanterar vi själva vår web-försäljning.
Du kan göra Din beställning på två olika sätt:

1.  Direktorder (enklast)

2.  Fax: 08 - 580 174 20
 
Priser, inkl. MOMS: - lite lägre än tidigare
Super Audio CD  195:-
Vanliga CD (även HDCD) 135:-
Enkel LP, 33 varv 250:-
Dubbel LP, 45 & 33 varv  350:-

Glöm inte att ange skivans nummer / titel / artist / antal /e-postadress / namn och postadress.

Betalning
Betalningen görs med det inbetalningskort som medföljer försändelsen. Ange alltid det nummer som står på inbetalningskortet om du betalar på annat sätt. 

Porto och fraktkostnad  - Nyhet!
Från och med nu, april 2007, bjuder vi på på portot.

Direktorder

Fax : 08 - 580 174 20


Förfrågningar och övrigt:

e-mail:

Fax: +46 8 580 174 20


[Catalog Contents] [Latest Releases] [Opus3 Philosophy
[Super Audio
CD] [Vinyl] [LP titles] [Unique Selection] [About Opus3] [Order] [Home]

^ Top^