Beställning (Within Sweden only!)
Från och med 2007 hanterar vi själva vår web-försäljning.
 
Priser, inkl. MOMS: 
Super Audio CD  250:-
Vanliga CD (även HDCD) 135:-
Enkel LP, 33 varv 295:-
Dubbel LP, 45 & 33 varv  450:-

Glöm inte att ange skivans nummer / titel / artist / antal /e-postadress / namn och postadress.

Betalning
Betalningen görs med det inbetalningskort som medföljer försändelsen. Ange alltid det nummer som står på inbetalningskortet om du betalar på annat sätt. 

Porto och fraktkostnad 
Vi fortsätter bjuda på portot 

Order


Förfrågningar och övrigt:

e-mail:

 


[Catalog Contents] [Latest Releases] [Opus3 Philosophy
[Super Audio
CD] [Vinyl] [LP titles] [Unique Selection] [About Opus3] [Order] [Home]

^ Top^